Article

การดูแลรักษาอาคารชุดที่ดี ได้ประโยชน์อะไร


การดูแลรักษาอาคารชุดที่ดี ได้ประโยชน์อะไร

การดูแลรักษาอาคารชุด นอกจากเป็นหน้าที่ของกรรมการในการกำหนดนโยบาย และนิติบุคคลที่เป็นผู้ดูแลงานรักษาและปรับปรุงประจำวันแล้ว ยังเป็นหน้าที่ของเจ้าของร่วมที่ต้องให้ความสนใจ ใส่ใจและสนับสนุนการทำงานของกรรมการและนิติบุคคล เพื่อให้อาคารของเรายังคงสภาพดี มีมูลค่าสูง ซึ่งกลับมาเป็นผลประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม ดังนั้น การให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษา จัดสรรงบประมาณเพื่อการบำรุงซ่อมแซม ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามเสมอ จะนำมาซึ่งประโยชน์ ดังนี้

1.โครงสร้างของอาคารคงสภาพแข็งแรงอยู่เสมอ โครงสร้างเป็นส่วนสำคัญหลักของอาคาร หากมีการดูแลที่ดีจะทำให้อาคารยังคงมีสภาพแข็งแรง มีความทนทานต่อภัยพิบัติต่างๆ นำมาซึ่งความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย 
2. ระบบการทำงานของเครื่องจักรอยู่ในสภาพดีลดความเสี่ยงจากการชำรุด หากมีแผนการดูแลอย่างมืออาชีพ ทั้งแผนการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งานของระบบการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการชำรุด ขัดข้อง และ อันตรายที่อาจก่อให้เกิดต่อผู้พักอาศัยได้ 
3.ทัศนียภาพสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย การปรับปรุงทัศนียภาพโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว ให้ดูสดชื่น ร่มรื่นอยู่เสมอ รวมถึงรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมภายในอาคารชุด นำมาซึ่งความสุขของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 
4. จัดสรรงบประมาณได้เหมาะสมช่วยคงและเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การจัดสรรงบประมาณและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอาคารชุด จะช่วยให้คงมูลค่าทรัพย์สินของอาคารชุด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าตามสภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคตอีกด้วย 

 Cr : plus

Article

คุณรู้จัก พัทยา ดีแค่ไหน

คุณรู้จัก พัทยา ดีแค่ไหน ขึ้นชื่อว่า เมืองพัทยา หลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นเมืองนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย เมืองพัทยาเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเข้ามาเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศ นอกจากจะเป็นเมืองที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวแล้ว เมืองแห่งแห่งนี้ยังเป็นเมืองแห่งแหล่งการลงทุนและการค้าต่างๆอีกด้วย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณเม็ดเงินกระจายในพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงได้รับการยกฐานะเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีการบริหารจัดการเมืองเอง ไม่ขึ้นตรงกับจังหวัดชลบุรี แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน คือ พัทยาเหนือ, พัทยากลาง, พัทยาใต้ และ หาดจอมเทียน